stomik@stomik.com   

 
  Zakres świadczeń
  Gabinet
  Cennik
  Pediatra radzi
  Badanie piersi
  Badania genetyczne
  Badania prenatalne
  Komórki macierzyste
  Zespół antyfosfolipidowy
  Rekomendacje PTG
  Szkolenie
  Zapytaj ginekologa
  Linki
  Privat

 

Badania prenatalne

NT - nuchal translucency - przezierność karkowa

Jest to przestrzeń płynowa mierzona na karku płodu między 10 a 13 tygodniem ciąży.
Wraz ze wzrostem wartości pomiaru tego ultrasonograficznego markera wzrasta ryzyko występowania u płodu nieprawidłowości chromosomowej (głównie: trisomia 21 - zespół Downa, trisomia 18 - zespół Edwardsa), wady serca i innych chorób uwarunkowanych genetycznie. Niezbędnym warunkiem uwzględnienia  wartości NT w ocenie ryzyka urodzenia dziecka z aberracja chromosomową jest prawidłowe wykonanie tego pomiaru.

Główne zasady pomiaru przezierności karkowej
wg Nicolaidesa:

  1. Pomiar NT powinien być przeprowadzony, wtedy, gdy wartośc pomiaru ciemieniowo - siedzeniowego płodu (CRL) jest między 45 a 84 mm, co odpowiada 11.3 a 13.6 tyg. ciąży
  2. Płód powinien być naturalnie położony bez nadmiernego przygięcia szyi lub wyprostu. Pomiar powinien być przeprowadzony w przekroju strzałkowym.
  3. Płód powinien zajmować jak największą powierzchnię monitora (maksymalne powiększenie). Najmniejszy ruch kursora powinien powodować zmianę pomiaru o 0,1 mm.
  4. NT powinien być zmierzony w miejscu największego wymiaru a kursor ustawiony zgodnie z poniższym diagramem.

kursory ustawione prawidłowo                  kursory ustawione nieprawidłowo